Vèeraj sem odkril nekaj odliènega, nekaj tako superbno superiornega, da se še Da Vinci skrije v osramoèen. Kot ka¾e je va Photoshopu neka stvarca, ki do sedaj v mojih oèeh ni obstajala, omogoèa namreè nastavitve obnašanja èopièev. Odlièno, kar tako, pojavi se in puf, tam je.

Najva¾nejše pri tem je to kakšne vse nove mo¾nosti odpira, omogoèa res veliko. Ta strip je poskoèil v kvaliteti bolj kot poskoèi zalo velik zajec kadar zelo visoko skoèi. Efekti, za katere sedaj potrebujem le nekaj potegov z miško, drugaèe zahtevajo ure in ure dela, ki na koncu pripelje do prisiljenih in fuj efektov, tako pa so hitro in uèinkovito videti popolnoma naravno in fino.

Zakaj torej nisem prej zvedel za to èudovito reè? O.o

Learned something new? Want to improve your skills?

Join over 10,000 engineers just like you already improving their skills!

Here's how it works 👇

Leave your email and I'll send you an Interactive Modern JavaScript Cheatsheet 📖right away. After that you'll get thoughtfully written emails every week about React, JavaScript, and your career. Lessons learned over my 20 years in the industry working with companies ranging from tiny startups to Fortune5 behemoths.

PS: You should also follow me on twitter 👉 here.
It's where I go to shoot the shit about programming.