Pred nekaj dnevi, v èetrtek èe se izra¾anje stori natanèno, sem stopil v èudovito knjigarnico v katero ponavadi stopam, da dobim svoj redno potrebni fiks. Tam me je èakala, svetleèa, nova, lepa knjiga, ki sem jo bil naroèil, Štoparski Vodnik po Galaksiji. Knjiga je zelo lepo bralna, zelo dobro napisana in te marsikdaj pripravi do smeha. Govori se celo, da je tudi slovenski prevod prav odlièen in  niè kaj prevodovsko slab. Dotièna izdaja, ki jo uporabljam, naj bi vsebovala kar pet romanov inu eno zgodbo… kar je precej veliko, pravzaprav kar 800 strani.

Po drugi strani pa pod mojo posteljo mirno èaka gospod Cthulhu v mirnem prièakovanju nove epizode svojega stripa. Obljubim, da na le-tem delam s polno paro… no skoraj polno… in strip prav lepo napreduje in bi se lahko reklo, da je v boljšiligi kot prvi dve epizodi.

Learned something new? Want to improve your skills?

Join over 10,000 engineers just like you already improving their skills!

Here's how it works 👇

Leave your email and I'll send you an Interactive Modern JavaScript Cheatsheet 📖right away. After that you'll get thoughtfully written emails every week about React, JavaScript, and your career. Lessons learned over my 20 years in the industry working with companies ranging from tiny startups to Fortune5 behemoths.

PS: You should also follow me on twitter 👉 here.
It's where I go to shoot the shit about programming.