Swizec Teller - a geek with a hatswizec.com

Senior Mindset Book

Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

Senior Engineer Mindset cover
Learn more

  Cthulhu

  No, pa smo tam, novica, ki sem se pred njo skrival ¾e nekaj dni, mogoèe bi pa odšla in nikoli postala resnièna, èisto mogoèe; vendar ni bilo tako. Novica je tu, v vsej svoji velièastni grozi in neumnosti, novica, ki bo obšla svet, ali pa vsaj bralca ali dva.

  Torej, brez nadanjega nodlašanja, ka¾e da je gospod Cthulhu postal zelo neèimern, saj se je, kot ka¾e, odloèi, da jo zagode risarju èe nima dovolj velike vloge v nekem dotiènem stripu; stripu, ki se je ustvarjal popolnoma predolgo in je bil zakasnjen, prestavljen, zbrisan mrtev, zaklan in poškodovan... nazadnje pa tudi odpovedan. Res je, prav ste prebrali, odloèil sem se, da stripa ne bo. Popolno unièenje mojega truda se ni zgodilo enkrat, ne, zgodilo se je dvakrat, in ko se je zgodilo drugiè me je vse minilo. Odloèil sem se, da bom preprosto opustil prekleti strip in se raje lotil naslednjega.

  Torej sedaj, ko je stran brez stripa, se bom posvetil ustvarjanju dnevnih skic... dnevno O.o ... in se kmalu lotil izdelave novega stripa, po mo¾nosti ne prekletega, ki bo izšel septembra.

  Published on August 14th, 2006 in Uncategorized

  Did you enjoy this article?

  Continue reading about Cthulhu

  Semantically similar articles hand-picked by GPT-4

  Senior Mindset Book

  Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

  Learn more

  Have a burning question that you think I can answer? Hit me up on twitter and I'll do my best.

  Who am I and who do I help? I'm Swizec Teller and I turn coders into engineers with "Raw and honest from the heart!" writing. No bullshit. Real insights into the career and skills of a modern software engineer.

  Want to become a true senior engineer? Take ownership, have autonomy, and be a force multiplier on your team. The Senior Engineer Mindset ebook can help 👉 swizec.com/senior-mindset. These are the shifts in mindset that unlocked my career.

  Curious about Serverless and the modern backend? Check out Serverless Handbook, for frontend engineers 👉 ServerlessHandbook.dev

  Want to Stop copy pasting D3 examples and create data visualizations of your own? Learn how to build scalable dataviz React components your whole team can understand with React for Data Visualization

  Want to get my best emails on JavaScript, React, Serverless, Fullstack Web, or Indie Hacking? Check out swizec.com/collections

  Did someone amazing share this letter with you? Wonderful! You can sign up for my weekly letters for software engineers on their path to greatness, here: swizec.com/blog

  Want to brush up on your modern JavaScript syntax? Check out my interactive cheatsheet: es6cheatsheet.com

  By the way, just in case no one has told you it yet today: I love and appreciate you for who you are ❤️

  Created by Swizec with ❤️