Swizec Teller - a geek with a hatswizec.com

Senior Mindset Book

Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

Senior Engineer Mindset cover
Learn more

  ©topanje

  Pred nekaj dnevi, v èetrtek èe se izra¾anje stori natanèno, sem stopil v èudovito knjigarnico v katero ponavadi stopam, da dobim svoj redno potrebni fiks. Tam me je èakala, svetleèa, nova, lepa knjiga, ki sem jo bil naroèil, Štoparski Vodnik po Galaksiji. Knjiga je zelo lepo bralna, zelo dobro napisana in te marsikdaj pripravi do smeha. Govori se celo, da je tudi slovenski prevod prav odlièen in niè kaj prevodovsko slab. Dotièna izdaja, ki jo uporabljam, naj bi vsebovala kar pet romanov inu eno zgodbo... kar je precej veliko, pravzaprav kar 800 strani.

  Po drugi strani pa pod mojo posteljo mirno èaka gospod Cthulhu v mirnem prièakovanju nove epizode svojega stripa. Obljubim, da na le-tem delam s polno paro... no skoraj polno... in strip prav lepo napreduje in bi se lahko reklo, da je v boljšiligi kot prvi dve epizodi.

  Published on July 17th, 2006 in Uncategorized

  Did you enjoy this article?

  Continue reading about ©topanje

  Semantically similar articles hand-picked by GPT-4

  Senior Mindset Book

  Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

  Learn more

  Have a burning question that you think I can answer? Hit me up on twitter and I'll do my best.

  Who am I and who do I help? I'm Swizec Teller and I turn coders into engineers with "Raw and honest from the heart!" writing. No bullshit. Real insights into the career and skills of a modern software engineer.

  Want to become a true senior engineer? Take ownership, have autonomy, and be a force multiplier on your team. The Senior Engineer Mindset ebook can help 👉 swizec.com/senior-mindset. These are the shifts in mindset that unlocked my career.

  Curious about Serverless and the modern backend? Check out Serverless Handbook, for frontend engineers 👉 ServerlessHandbook.dev

  Want to Stop copy pasting D3 examples and create data visualizations of your own? Learn how to build scalable dataviz React components your whole team can understand with React for Data Visualization

  Want to get my best emails on JavaScript, React, Serverless, Fullstack Web, or Indie Hacking? Check out swizec.com/collections

  Did someone amazing share this letter with you? Wonderful! You can sign up for my weekly letters for software engineers on their path to greatness, here: swizec.com/blog

  Want to brush up on your modern JavaScript syntax? Check out my interactive cheatsheet: es6cheatsheet.com

  By the way, just in case no one has told you it yet today: I love and appreciate you for who you are ❤️

  Created by Swizec with ❤️