Swizec Teller - a geek with a hatswizec.com

Senior Mindset Book

Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

Senior Engineer Mindset cover
Learn more

  Èopièi

  Vèeraj sem odkril nekaj odliènega, nekaj tako superbno superiornega, da se še Da Vinci skrije v osramoèen. Kot ka¾e je va Photoshopu neka stvarca, ki do sedaj v mojih oèeh ni obstajala, omogoèa namreè nastavitve obnašanja èopièev. Odlièno, kar tako, pojavi se in puf, tam je.

  Najva¾nejše pri tem je to kakšne vse nove mo¾nosti odpira, omogoèa res veliko. Ta strip je poskoèil v kvaliteti bolj kot poskoèi zalo velik zajec kadar zelo visoko skoèi. Efekti, za katere sedaj potrebujem le nekaj potegov z miško, drugaèe zahtevajo ure in ure dela, ki na koncu pripelje do prisiljenih in fuj efektov, tako pa so hitro in uèinkovito videti popolnoma naravno in fino.

  Zakaj torej nisem prej zvedel za to èudovito reè? O.o

  Published on August 4th, 2006 in Uncategorized

  Did you enjoy this article?

  Continue reading about Èopièi

  Semantically similar articles hand-picked by GPT-4

  Senior Mindset Book

  Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

  Learn more

  Have a burning question that you think I can answer? Hit me up on twitter and I'll do my best.

  Who am I and who do I help? I'm Swizec Teller and I turn coders into engineers with "Raw and honest from the heart!" writing. No bullshit. Real insights into the career and skills of a modern software engineer.

  Want to become a true senior engineer? Take ownership, have autonomy, and be a force multiplier on your team. The Senior Engineer Mindset ebook can help 👉 swizec.com/senior-mindset. These are the shifts in mindset that unlocked my career.

  Curious about Serverless and the modern backend? Check out Serverless Handbook, for frontend engineers 👉 ServerlessHandbook.dev

  Want to Stop copy pasting D3 examples and create data visualizations of your own? Learn how to build scalable dataviz React components your whole team can understand with React for Data Visualization

  Want to get my best emails on JavaScript, React, Serverless, Fullstack Web, or Indie Hacking? Check out swizec.com/collections

  Did someone amazing share this letter with you? Wonderful! You can sign up for my weekly letters for software engineers on their path to greatness, here: swizec.com/blog

  Want to brush up on your modern JavaScript syntax? Check out my interactive cheatsheet: es6cheatsheet.com

  By the way, just in case no one has told you it yet today: I love and appreciate you for who you are ❤️

  Created by Swizec with ❤️