Swizec Teller - a geek with a hatswizec.com

Senior Mindset Book

Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

Senior Engineer Mindset cover
Learn more

  Pirati

  V zadnjem èasu je internetno pazljivo oko se ¾e davno umaknilo s Piratov 2, ampak nekateri smo si jih ogledali šele v soboto in zganili svoje riti šele danes, da bi o njih kaj povedali, c'est la vie.

  Te¾ko se je odloèiti kam toèno bi uvrstil Pirate 2, na eni strani sem jaz, ljubitelj filmov, ki se dobro poslušajo, se pravi so prijetni za muziciranje v ozadju, na drugi strani pa sem jaz, ljubitelj posebnih efektov in velikih reèi. Prvi pirati so definitivno film, ki se odlièno posluša, veliko dobrega in zanimivega dialoga, ne preveè moteèih elementov in odlièna glasbena podlaga. Pirati 2 to definitivno niso, so èisto nasprotje tega, Pirati 2 so spektakel in za kaj veè bi jih bilo te¾ko jemati. Film je gledljiv nekako v stilu kot je gledljiv na primer Rambo, kaj veè bi pa bilo te¾ko prièakovati.

  Kar se tièe samih posebnih uèinkov pa kapo dol. vse skupaj je odlièno izpeljano, uporabljena je zanimiva tehnika, ki je tokrat res prinesla 3D animacije v takih detajlih kot verjetno še lep èas ne bodo standard v filmih. Bral sem tudi nekaj èlankov o postopku dela in stvar je res sapo jemajoèa.

  Prišli smo torej do dela novice, ki se dotika septemberskega stripa, še vedno mi je ¾al za poletje brez novih delov.

  Strip je dobil lasten storyboard, ki je sluèajno tudi moj prvi. V izdelavo še ni šel, ker moram najprej ustvariti tri dizajne ter se ponovno nauèiti kako se nariše nekatere dotiène stvari, ki so se mi uspele nekako izmuzniti. Mislim, da lahko z skorajšnjo gotovostjo reèem, da bo strip narejen ob pravem èasu, kdaj toèno ta èas je pa naj ostane skrivnost.

  Published on August 22nd, 2006 in Uncategorized

  Did you enjoy this article?

  Continue reading about Pirati

  Semantically similar articles hand-picked by GPT-4

  Senior Mindset Book

  Get promoted, earn a bigger salary, work for top companies

  Learn more

  Have a burning question that you think I can answer? Hit me up on twitter and I'll do my best.

  Who am I and who do I help? I'm Swizec Teller and I turn coders into engineers with "Raw and honest from the heart!" writing. No bullshit. Real insights into the career and skills of a modern software engineer.

  Want to become a true senior engineer? Take ownership, have autonomy, and be a force multiplier on your team. The Senior Engineer Mindset ebook can help 👉 swizec.com/senior-mindset. These are the shifts in mindset that unlocked my career.

  Curious about Serverless and the modern backend? Check out Serverless Handbook, for frontend engineers 👉 ServerlessHandbook.dev

  Want to Stop copy pasting D3 examples and create data visualizations of your own? Learn how to build scalable dataviz React components your whole team can understand with React for Data Visualization

  Want to get my best emails on JavaScript, React, Serverless, Fullstack Web, or Indie Hacking? Check out swizec.com/collections

  Did someone amazing share this letter with you? Wonderful! You can sign up for my weekly letters for software engineers on their path to greatness, here: swizec.com/blog

  Want to brush up on your modern JavaScript syntax? Check out my interactive cheatsheet: es6cheatsheet.com

  By the way, just in case no one has told you it yet today: I love and appreciate you for who you are ❤️

  Created by Swizec with ❤️