Skip to content
Swizec Teller - a geek with a hatswizec.com

Pirati

V zadnjem èasu je internetno pazljivo oko se ¾e davno umaknilo s Piratov 2, ampak nekateri smo si jih ogledali šele v soboto in zganili svoje riti šele danes, da bi o njih kaj povedali, c'est la vie.

Te¾ko se je odloèiti kam toèno bi uvrstil Pirate 2, na eni strani sem jaz, ljubitelj filmov, ki se dobro poslušajo, se pravi so prijetni za muziciranje v ozadju, na drugi strani pa sem jaz, ljubitelj posebnih efektov in velikih reèi. Prvi pirati so definitivno film, ki se odlièno posluša, veliko dobrega in zanimivega dialoga, ne preveè moteèih elementov in odlièna glasbena podlaga. Pirati 2 to definitivno niso, so èisto nasprotje tega, Pirati 2 so spektakel in za kaj veè bi jih bilo te¾ko jemati. Film je gledljiv nekako v stilu kot je gledljiv na primer Rambo, kaj veè bi pa bilo te¾ko prièakovati.

Kar se tièe samih posebnih uèinkov pa kapo dol. vse skupaj je odlièno izpeljano, uporabljena je zanimiva tehnika, ki je tokrat res prinesla 3D animacije v takih detajlih kot verjetno še lep èas ne bodo standard v filmih. Bral sem tudi nekaj èlankov o postopku dela in stvar je res sapo jemajoèa.

Prišli smo torej do dela novice, ki se dotika septemberskega stripa, še vedno mi je ¾al za poletje brez novih delov.

Strip je dobil lasten storyboard, ki je sluèajno tudi moj prvi. V izdelavo še ni šel, ker moram najprej ustvariti tri dizajne ter se ponovno nauèiti kako se nariše nekatere dotiène stvari, ki so se mi uspele nekako izmuzniti. Mislim, da lahko z skorajšnjo gotovostjo reèem, da bo strip narejen ob pravem èasu, kdaj toèno ta èas je pa naj ostane skrivnost.

Did you enjoy this article?

Published on August 22nd, 2006 in

Learned something new?
Want to become a high value JavaScript expert?

Here's how it works 👇

Leave your email and I'll send you an Interactive Modern JavaScript Cheatsheet 📖right away. After that you'll get thoughtfully written emails every week about React, JavaScript, and your career. Lessons learned over my 20 years in the industry working with companies ranging from tiny startups to Fortune5 behemoths.

Start with an interactive cheatsheet 📖

Then get thoughtful letters 💌 on mindsets, tactics, and technical skills for your career.

"Man, love your simple writing! Yours is the only email I open from marketers and only blog that I give a fuck to read & scroll till the end. And wow always take away lessons with me. Inspiring! And very relatable. 👌"

~ Ashish Kumar

Join over 10,000 engineers just like you already improving their JS careers with my letters, workshops, courses, and talks. ✌️

Have a burning question that you think I can answer? I don't have all of the answers, but I have some! Hit me up on twitter or book a 30min ama for in-depth help.

Ready to Stop copy pasting D3 examples and create data visualizations of your own?  Learn how to build scalable dataviz components your whole team can understand with React for Data Visualization

Curious about Serverless and the modern backend? Check out Serverless Handbook, modern backend for the frontend engineer.

Ready to learn how it all fits together and build a modern webapp from scratch? Learn how to launch a webapp and make your first 💰 on the side with ServerlessReact.Dev

Want to brush up on your modern JavaScript syntax? Check out my interactive cheatsheet: es6cheatsheet.com

By the way, just in case no one has told you it yet today: I love and appreciate you for who you are ❤️